Đạp xe nhiều, dễ hỏng “cậu nhỏ"

Đạp xe là một bộ môn thể thao có khá rất nhiều người ưa thích. Nhưng cái gì nhiều cũng không đảm bảo chất lượng, kể cả việc đạp xe. Theo 1 vài nghiên cứu có khoa học gần đây nhất chỉ ra rằng : “Đạp xe có...
Continue reading